Oficjalny portal: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1

STOŁÓWKA SZKOLNA


Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj
ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY W MIESIĄCU MAJU 2024 r.  WYNOSI:
82,50 ZŁ
PŁATNOŚCI DOKONUJEMY DO 15.05.2024
Odpłatność za posiłki w roku szkolnym 2023/2024
Wysokość opłat za posiłki ustalona została przez Dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
Kalkulacja kosztu za obiad dla uczniów szkoły uwzględnia wyłącznie wartość artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowania posiłku. Koszt jednego obiadu ustalono na kwotę 5,50 zł (słownie: pięć złotych 50/100).
W sytuacji wzrostu ceny produktów, koszty posiłków mogą ulec zmianie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmiany odpłatności w trakcie roku szkolnego, po przekazaniu korzystającym ze stołówki stosownej informacji z miesięcznym wyprzedzeniem.
Zapisy na posiłki przyjmuje intendent stołówki szkolnej w godzinach od 7:30 do 14:30.
Opłaty za posiłki uiszcza się od 1-go do 10-tego każdego miesiąca na konto szkoły: 
22 8907 1089 2002 0090 6881 0081         
W tytule płatności proszę wpisać szkołę, imię i nazwisko dziecka (np. PSP1-Jan Kowalski) oraz miesiąc za który dokonywana jest wpłata.

Zgłoszenia nieobecności ucznia dokonuje się osobiście w sekretariacie szkoły,
telefonicznie: 77 4049430 lub meilowo: sekretariat@psp1.strzelceopolskie.edu.pl 
- odpis realizowany jest od następnego dnia po jego zgłoszeniu
- wyjątek stanowi poniedziałek, nieobecność dziecka można zgłosić w tym dniu do godziny 8.00, a odpis realizowany będzie tego samego dnia.
Wysokość odpisu jest równa kwocie opłaty za posiłki niewykorzystane w zgłoszonym okresie.
Kwotę należną do zwrotu zalicza się na poczet płatności kolejnego miesiąca.
Brak terminowej wpłaty, będzie skutkował nieotrzymaniem posiłku w kolejnym miesiącu przez ucznia.
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Krzysztof Lelonkiewicz (2021-09-06 07:41:44)
Informację zmodyfikował(a): Krzysztof Lelonkiewicz (2024-05-06 08:25:29)
Liczba odwiedzin: 6460
Do góryBanery dolne

Galeria zdjęć

Stopka

Zamknij