Oficjalny portal: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1

STOŁÓWKA SZKOLNA


Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj
ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIK 2022 WYNOSI:
104,50 ZŁ
PŁATNOŚCI DOKONUJEMY DO 10.10.2022

ODPISY ZA MIESIĄC WRZESIEŃ PRZEKAZANE BĘDĄ DO WYCHOWAWCÓW KLAS


 
Odpłatność za posiłki w roku szkolnym 2022/2023
Wysokość opłat za posiłki ustalona została przez Dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
Kalkulacja kosztu za obiad dla uczniów szkoły uwzględnia wyłącznie wartość artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowania posiłku. Koszt jednego obiadu ustalono na kwotę 5,50 zł (słownie: pięć złotych 50/100).
W sytuacji wzrostu ceny produktów, koszty posiłków mogą ulec zmianie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmiany odpłatności w trakcie roku szkolnego, po przekazaniu korzystającym ze stołówki stosownej informacji z miesięcznym wyprzedzeniem.
Zapisy na posiłki przyjmuje intendent stołówki szkolnej w godzinach od 7:30 do 14:30.
Opłaty za posiłki uiszcza się od 1-go do 10-tego każdego miesiąca na konto szkoły: 
22 8907 1089 2002 0090 6881 0081         
W tytule płatności proszę wpisać szkołę i imię i nazwisko dziecka (np. PSP1-Jan Kowalski) miesiąc za który dokonywana jest wpłata. W przypadku zgłoszonej nieobecności zwrotowi podlega wniesiona dzienna opłata za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej. Odwołanie posiłku musi być zgłoszone osobiście lub telefonicznie do intendent stołówki szkolnej. Kwotę należną do zwrotu zalicza się na poczet płatności kolejnego miesiąca.
Brak terminowej wpłaty, będzie skutkował nieotrzymaniem posiłku w kolejnym miesiącu przez ucznia.
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Krzysztof Lelonkiewicz (2021-09-06 07:41:44)
Informację zmodyfikował(a): Krzysztof Lelonkiewicz (2022-10-03 10:57:16)
Liczba odwiedzin: 1726
Do góryBanery dolne

Galeria zdjęć

Stopka

Zamknij